Aleksi Litovaara

Hymystä ja innostuksesta voimaa

Aleksi Litovaara toimii työyhteisöissä mindfulness-ohjaajana, business-coachina, työnohjaajana, luennoijana ja workshopien fasilitaattorina. Aleksi haluaa vahvistaa suomalaisten työhyvinvointia ilon ja innostuksen kautta. Hän kehittää työkulttuuria motivoivaan, tasapainoiseen ja vahvuuksien kautta toimivaan suuntaan – kohti parempaa energianhallintaa.

Oleellista Aleksin valmennuksissa ovat myönteisiin tunteisiin liittyvien taitojen vahvistaminen. Aleksi kannustaa ja innostaa valmennettaviaan näkemään mahdollisimman paljon onnistumis- ja ratkaisumahdollisuuksia sekä keinoja viedä uudet oivallukset jokapäiväiseen käytäntöön.

Valmennuksesta hyötyvät yksilöt, tiimit ja ryhmät, jotka haluavat parantaa työhyvinvointia, vuorovaikutus-, tai tunnetaitojaan sekä työsuoritustaan. Valmennus tarjoaa myös keinoja epäonnistumisten, esiintymisjännityksen tai pelkojen selättämiseen.

 

Sportness Meeting Aleksi Litovaara

Hymystä ja innostuksesta voimaa - Mindfulness-valmennus

 

  TAKAISIN